Lidmaatschap

Als u lid wilt worden van Radio Modelvlieg Vereniging Nimbus, kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat.

Er is dus ruimte voor nieuwe leden, als nieuw lid ga je dan een aspirant lidmaatschap aan voor de duur van één jaar, waarna het bestuur beslist of het lidmaatschap wordt omgezet in een permanent lidmaatschap. Dit is dan telkens voor de duur van één jaar is, welke stilzwijgend verlengt wordt met één jaar, tot wederopzegging door het lid, uiterlijk voor 30 november van het lopende jaar.

Het lidmaatschap kost bij ons € 80,- per jaar. Daar komt dan de eerste keer nog inschrijfgeld van € 30,- bij. Jeugd leden betalen de helft van het lidmaatschap.

Bij ons is het verplicht lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart afdeling modelvliegsport, kortweg KNVvL. Deze vereniging behartigd de belangen van de lucht varende en in het bijzonder die van de modelvliegers. Zie het maar als de KNVB van het modelvliegen. Het is dan ook een landelijke verplichting. De jaarlijkse contributie is daarvoor € 52,50 (2021). Deze KNVvL contributie wordt via onze club geïnd, het zogenaamde clublidmaatschap. Wij dragen dat vervolgens aan de KNVvL af.

Wat houdt het lidmaatschap in

Voor dat geld krijgt u:

  • Vliegen op het veld tijdens toegestane tijden
  • Gezellige bouwavonden in de wintermaanden
  • Indoor vliegen welke door leden zelf georganiseerd wordt

Voor een exacte opbouw van de contributie en hoe dit gaat bij jeugd en familieleden zie 'Hoe zit onze contributie in elkaar'.

Opzegging

Opzeggen kan door middel van een email of brief naar de secretaris van RMV Nimbus. De uiterste opzegdatum voor zowel Nimbus als de KNVvL is voor 30 november. Het is wenselijk dit eerder te doen, gezien er ook nog tijd moet zijn door het bestuur de opzegging door te zetten naar de KNVvL, zodat niet onnodig contributie afgedragen dient te worden bij opzeggen na 30 november. De KNVvL is daar heel strikt in, en is het dus wenselijk op te zeggen voor half november.

Voor meer informatie kun ons natuurlijk mailen, maar je kunt ook contact opnemen met één van de bestuursleden, die je alles kunnen vertellen:

 

RMV Nimbus Bemmel

 

 

 

 

Nieuwsarchief

Sponsoren / Partners